• Mjøsen Golfklubb
   Ringslia 50
   2390 Moelv

   Kontor62 36 95 01
   Booking62 36 95 01

Mine sider

Hjemmesidens brukerregister må ikke forveksles med klubbens medlemsregister eller Golfbox. Registeret brukes og oppdateres av medlemmene selv og vedlikeholdes ikke av klubbens administrasjon.

Når du legger deg inn i registeret, vil du få muligheten til å abonnere på en mailnotis hver gang det legges ut en nyhet på nettsidene til klubben. Du kan selv velge hvilke områder i klubben du vil abonnere på.

Du vil også få tilgang til klubbens dokumentarkiv med dokumenter rettet mot medlemmer i klubben.
Du kan også kunne søke etter andre medlemmers kontaktinfo som har valgt å gi tilgang til dette.
Du kan når som helst slette deg fra registeret igjen.

Registrere deg i brukerregistret her.