• Mjøsen Golfklubb
   Ringslia 50
   2390 Moelv

   Kontor62 36 95 01
   Booking62 36 95 01

Klubben

Årsmøte avholdt med stor deltagelse.

Av: Eleonore Rønneberg  |  Publisert: 17. februar 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsrapport med regnskap ble vedtatt etter gjennomgang av kontrollutvalgets rapport og revisjonsrapport. Det ble vedtatt å beholde kontingent og greenfee uendret. Årsmøtet nedsatte komite for å se på sikkerhet på hull 9.Reserver 15. mars for medlemsmøte for gjennomgang av komiteens innstilling.

Kontingent og greenfee satser vedtatt uendret.
Budsjettet for 2022 ble gjennomgått og godkjent.

"Vurdering av sikkerhet og tiltak på hull 9"
Leder Terje Myrvang Repr. for styret og leder av sportslig 
  Terje Lindholm Forslagstiller vedr. hull 9
  Pål Melby Anleggssjef Norges Golfforbund
  Einar Martinsen Grunneier
  Steinar Martinsen Head greenkeeper
Terje Myrvang innkaller til møte med resterende del av komiteen - forslag med prisoverslag sendes styret.
Medlemsmøte med komiteen tilstede avholdes 15. mars.


Valg:
Styret for 2022 :
Styrets leder Eleonore Rønneberg Gjenvalgt 1 år
Nestleder Yngve Waaler Ikke på valg
Styremedlem Terje Myrvang Ikke på valg
Styremedlem Håvard Larsen Ikke på valg
Styremedlem Kari Tømte Gjenvalg for 2 år
Styremedlem Bjørn Steinar Nystrand Ny valgt for 2 år
Varamedlem Konrad Steinstad Gjenvalg for 1 år

Kontrollutvalg for 2022:
Leder Helge Wangen            Gjenvalg for 1 år
Medlem Vegar Myrbakken Ny valgt for 2 år
Varamedlem Terje Lindholm             Ny valgt for 1 år
Styret fremmet forslag til ny valgkomitè:               
Erlend Rønsholm
Martin K. Bjørke
Barbro Afseth Fredriksen
Kjetil Landgraff Ekern, varamedlem

Organisasjonsplan ble godkjent

Avslutning
De avtroppende i styre og kontrollutvalg ble takket av.

Kai Kalve fikk overrakt vandrepokalen  som klubbmester matchspill. Årsmøtet gratulerer.

Møte hevet.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her