• Mjøsen Golfklubb
   Ringslia 50
   2390 Moelv

   Kontor62 36 95 01
   Booking62 36 95 01

Klubben

Årsmøte 27. februar kl. 18.00 i Herredshuset - saksdok. vedl

Av: Eleonore Rønneberg  |  Publisert: 20. februar 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Avholdes på Herredshuset i Moelv - inngang ved biblioteket. Saksdokumenter er vedlagt.

Forslag som ønskes behandlet må sendes inn senest 13. februar til styret på mail til post@msgk.no

Frasigelse av verv sendes til Valgkomiteen ved Martin Korpberget Bjørke på mail til bjorkemartin@gmail.com

 

Dokumenter legges ut her senest en uke før møtet.

 Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden.
 6. Godkjenne innkallingen.
 7. Godkjenne saklisten.
 8. Behandle klubbens årsberetning.
 9. Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisorsberetning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta klubbens budsjett
 13. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem og 1 varamedlem
  2. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her