• Mjøsen Golfklubb
   Ringslia 50
   2390 Moelv

   Kontor62 36 95 01
   Booking62 36 95 01

Klubben

Innkalling til årsmøte 15. februar 2022 kl. 18:00

Av: Eleonore Rønneberg  |  Publisert: 6. februar 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Avholdes på Herredshuset i Moelv - inngang ved biblioteket Iht. lov innkalles årsmøtet med 1 måneds varsel. Årsmøtet kan avholdes digitalt eller fysisk. Vi kommer tilbake til dette når tidspunktet nærmer seg. Forslag som ønskes behandles må sendes styret innen 14 dager før og saksliste med dokumenter sendes ut/legges ut en uke før møtet.

Forslag som ønskes behandlet må sendes inn senest 31. januar til styret på mail til  post@msgk.no

Frasigelse av verv sendes til Valgkomiteen ved Andreas Ekern på mail til andreas@mjosenregnskap.no

Dokumenter legges ut her senest en uke før møtet.

 Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e)
 4. velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle klubbens årsberetning.
 9. Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning (og     revisorsberetning).
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta klubbens budsjett
 13. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem og 1 varamedlem
  2. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


 
 
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her